Category: ve375

VE375: dcachesize

VE375: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE375: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE375: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf