Category: ve786

VE786: dcachesize

VE786: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE786: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE786: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf