Category: ve359

VE359: dcachesize

VE359: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE359: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE359: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf