Category: ve784

VE784: dcachesize

VE784: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE784: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE784: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf