Category: ve120

VE120: dcachesize

VE120: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE120: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE120: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf