Category: ve787

VE787: dcachesize

VE787: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE787: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE787: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf