Category: ve785

VE785: dcachesize

VE785: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE785: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE785: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf