Category: ve739

VE739: dcachesize

VE739: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE739: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE739: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf